Ποιότητα βίντεο

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε μεταξύ [ Υψηλή ποιότητα ] και [ Κανονική ]. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα « Μέγεθος και ρυθμός καρέ/Ποιότητα βίντεο » στο « Μενού i » ( Μέγεθος και ρυθμός καρέ/Ποιότητα βίντεο ).