Διαχείριση Picture Control

 1. Κουμπί G
 2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Αποθηκεύστε τα τροποποιημένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών ως προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών.

ΕπιλογήΠεριγραφή
[ Αποθήκευση/επεξεργασία ]Δημιουργήστε ένα νέο προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου φωτογραφιών με βάση ένα υπάρχον προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου φωτογραφιών ή επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών.
[ Μετονομασία ]Μετονομάστε προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας.
[ Διαγραφή ]Διαγραφή προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου εικόνας.
[ Φόρτωση/αποθήκευση ]Αντιγράψτε προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών προς και από την κάρτα μνήμης.

Δημιουργία προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου εικόνας

 1. Επιλέξτε [Αποθήκευση/επεξεργασία].

  Επισημάνετε [ Αποθήκευση/επεξεργασία ] και πατήστε 2 για να προβάλετε τις επιλογές [ Επιλογή ελέγχου εικόνας ].
 2. Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας.
  • Επισημάνετε ένα υπάρχον στοιχείο ελέγχου εικόνας και πατήστε 2 για να εμφανιστούν οι επιλογές επεξεργασίας.
  • Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του επισημασμένου Picture Control χωρίς περαιτέρω τροποποίηση, πατήστε J . Θα εμφανιστούν οι επιλογές [ Αποθήκευση ως ]. προχωρήστε στο βήμα 4.
 3. Επεξεργαστείτε το επιλεγμένο Picture Control.
  • Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και οι τεχνικές για την επεξεργασία τους είναι οι ίδιες όπως για το [ Ρύθμιση ελέγχου εικόνας ].
  • Πατήστε το J για να εμφανιστούν οι επιλογές [ Αποθήκευση ως ] όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.
  • Για να εγκαταλείψετε τυχόν αλλαγές και να ξεκινήσετε από την αρχή από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί O
 4. Επιλέξτε έναν προορισμό.

  Επιλέξτε έναν προορισμό για το προσαρμοσμένο Picture Control (C-1 έως C-9).
 5. Ονομάστε το Picture Control.
  • Πατώντας το 2 όταν επισημαίνεται ένας προορισμός στο προηγούμενο βήμα, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου εισαγωγής κειμένου [ Μετονομασία ].
  • Από προεπιλογή, τα νέα Picture Control ονομάζονται προσθέτοντας έναν διψήφιο αριθμό στο όνομα του υπάρχοντος στοιχείου ελέγχου εικόνας. Ο διψήφιος αριθμός εκχωρείται αυτόματα.
  • Τα ονόματα προσαρμοσμένων εικόνων ελέγχου μπορεί να έχουν μήκος έως και δεκαεννέα χαρακτήρες. Νέοι χαρακτήρες προστίθενται στη θέση του δρομέα.
  • Για να περιηγηθείτε στο πληκτρολόγιο με κεφαλαία και πεζά και σύμβολα, πατήστε το κουμπί επιλογής πληκτρολογίου.
  • Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου" ( Εισαγωγή κειμένου ).
  • Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση, πατήστε X για να αποθηκεύσετε το νέο Picture Control.
  • Το νέο Picture Control θα προστεθεί στη λίστα Picture Control.

Το αρχικό εικονίδιο Picture Control

Το αρχικό προκαθορισμένο Picture Control στο οποίο βασίζεται το προσαρμοσμένο Picture Control υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στην οθόνη επεξεργασίας.

Προσαρμοσμένες επιλογές ελέγχου εικόνας

Οι διαθέσιμες επιλογές με τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών είναι ίδιες με εκείνες στις οποίες βασίστηκε το προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου φωτογραφιών.

Φόρτωση/αποθήκευση

Το στοιχείο [ Load/save ] στο μενού [ Manage Picture Control ] μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιγραφή προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου φωτογραφιών από την κάμερα σε μια κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών σε μια κάρτα μνήμης ή να τα αντιγράψετε στην κάμερα.

 • [ Αντιγραφή στην κάμερα ]: Αντιγραφή (εισαγωγή) προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου φωτογραφιών από την κάρτα μνήμης στην κάμερα. Τα χειριστήρια εικόνας αντιγράφονται στα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών C-1 έως C-9 της κάμερας και μπορούν να ονομαστούν όπως θέλετε.
 • [ Διαγραφή από κάρτα ]: Διαγραφή επιλεγμένων προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου φωτογραφιών από την κάρτα μνήμης.
 • [ Αντιγραφή σε κάρτα ]: Αντιγραφή (εξαγωγή) ενός προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου εικόνας από την κάμερα σε μια κάρτα μνήμης. Επισημάνετε έναν προορισμό (1 έως 99) για το επιλεγμένο Picture Control και πατήστε το J για να το εξαγάγετε στην κάρτα μνήμης.