Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε την παρεχόμενη μπαταρία EN-EL25 στον παρεχόμενο φορτιστή μπαταρίας MH-32 πριν τη χρήση.

Η μπαταρία και ο φορτιστής

Διαβάστε και ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις στο "Για την ασφάλειά σας" (Για την ασφάλειά σας ) και «Φροντίδα της κάμερας και της μπαταρίας: Προφυλάξεις» (Φροντίδα της κάμερας και της μπαταρίας: Προσοχή ).

  • Συνδέστε το φορτιστή σε μια οικιακή πρίζα για να τον φορτίσετε. Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, ο φορτιστής μπορεί να παρέχεται με τον προσαρμογέα συνδεδεμένο. Η λυχνία του φορτιστή αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και ανάβει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
  • Μια εξαντλημένη μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως σε περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά.

Εάν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει γρήγορα

Εάν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει γρήγορα (8 φορές το δευτερόλεπτο):

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα φόρτισης της μπαταρίας: Αποσυνδέστε το φορτιστή και αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία.
  • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ ζεστή ή πολύ κρύα : Χρησιμοποιήστε το φορτιστή μπαταρίας σε θερμοκρασίες εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας (0–40 °C /+32–104 °F ).

Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το φορτιστή και τερματίστε τη φόρτιση. Φέρτε την μπαταρία και το φορτιστή σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.