Ρύθμιση Picture Control

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας για βίντεο. Επιλέξτε [ Ίδια με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες (Ρύθμιση Picture Control ).