Λειτουργία φλας

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε μια λειτουργία φλας για προαιρετικές μονάδες φλας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “ Λειτουργίες φλας ” στο “ Φωτογράφηση φλας On-Camera ” ( Λειτουργίες φλας ).