Λειτουργία φλας

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε μια λειτουργία φλας για προαιρετικές μονάδες φλας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργίες φλας" στην ενότητα "Φωτογράφηση με φλας στην κάμερα" (Λειτουργίες φλας ).