Υψηλό ISO NR

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με υψηλές ευαισθησίες ISO μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για να μειωθεί ο «θόρυβος» (φωτεινά pixel σε τυχαία απόσταση).

ΕπιλογήΠεριγραφή
[ Υψηλό ]Μειώστε το θόρυβο στις φωτογραφίες που λαμβάνονται σε όλες τις ευαισθησίες ISO. Όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία, τόσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Επιλέξτε την ποσότητα μείωσης θορύβου που θα εκτελεστεί από [ Υψηλό ], [ Κανονικό ] και [ Χαμηλό ].
[ Κανονικό ]
[ Χαμηλό ]
[ Απενεργοποίηση ]Η μείωση θορύβου εκτελείται μόνο όπως απαιτείται. Το ποσό της μείωσης θορύβου που εκτελείται είναι πάντα χαμηλότερο από ό,τι όταν έχει επιλεγεί το [ Low ].