α8: Περιτύλιξη σημείου εστίασης

  1. Κουμπί G
  2. A μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε εάν η επιλογή σημείου εστίασης «τυλίγεται» από τη μια άκρη της οθόνης στην άλλη. Εάν έχει επιλεγεί το [ Αναδίπλωση ], η επιλογή σημείου εστίασης θα «τυλιχθεί» από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, από δεξιά προς τα αριστερά και από αριστερά προς τα δεξιά, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να πατήσετε τον πολυ-επιλογέα 2 όταν ένα σημείο εστίασης στο Η δεξιά άκρη της οθόνης του εικονοσκοπίου επισημαίνεται επιλέγει το αντίστοιχο σημείο εστίασης στο αριστερό άκρο της οθόνης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις της κάμερας