Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε την έκθεση από την τιμή που προτείνει η κάμερα. Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τις εικόνες πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές.

−1 EV
Καμία αντιστάθμιση έκθεσης
+1 EV

Προσαρμογή της αντιστάθμισης έκθεσης

 • Περιστρέψτε τον επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης.
 • Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή −3 έως +3 EV σε βήματα του 1/3 EV.
 • Οι υψηλότερες τιμές κάνουν το θέμα πιο φωτεινό, οι χαμηλότερες τιμές πιο σκούρο.
 • Για να ακυρώσετε την αντιστάθμιση έκθεσης, ρυθμίστε τον επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης στο [ 0 ].
 • Σε τιμές διαφορετικές από ±0,0, η κάμερα εμφανίζει ένα εικονίδιο E και την ένδειξη έκθεσης (Δείκτες έκθεσης ) σε λειτουργία φωτογραφίας ή ένα εικονίδιο E στη λειτουργία βίντεο. Μπορείτε να ελέγξετε την τιμή αντιστάθμισης στην οθόνη πληροφοριών (Το κουμπί DISP ) ή μενού i κατά τη λήψη φωτογραφιών και στο μενού i κατά την εγγραφή βίντεο. Για να ελέγξετε την τιμή αντιστάθμισης στο μενού i , επιλέξτε Προσαρμοσμένη ρύθμιση f1 ή g1 [ i μενού ] και αντιστοιχίστε [ Αντιστάθμιση έκθεσης ] στο μενού i (Προσαρμογή του μενού i ).
  Οθόνη
  Σκόπευτρο

Ρύθμιση μέσω άλλων μέσων εκτός από τον επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης

Εάν ρυθμίσετε τον επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης στο [ C ], μπορείτε να προσαρμόσετε την αντιστάθμιση έκθεσης με άλλα μέσα ως εξής.
Οι τιμές μεταξύ –5 EV και +5 EV είναι διαθέσιμες για φωτογραφίες και μεταξύ –3 EV και +3 EV για βίντεο.

Λειτουργία Μ

 • Στη λειτουργία M , η αντιστάθμιση έκθεσης επηρεάζει μόνο τον δείκτη έκθεσης. Η ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα και η ευαισθησία ISO δεν αλλάζουν. Η συνολική φωτεινότητα της εικόνας επίσης δεν αλλάζει.
 • Όταν ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO ,Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO ) είναι σε ισχύ, η ευαισθησία ISO προσαρμόζεται αυτόματα σύμφωνα με την τιμή που έχει επιλεγεί για την αντιστάθμιση έκθεσης και η συνολική φωτεινότητα της εικόνας αλλάζει.

Χρήση φλας

Όταν χρησιμοποιείται μια προαιρετική μονάδα φλας, η αντιστάθμιση έκθεσης επηρεάζει τόσο το επίπεδο φλας όσο και την έκθεση, αλλάζοντας τη φωτεινότητα τόσο του κύριου θέματος όσο και του φόντου. Προσαρμοσμένη ρύθμιση e3 [ Exposure comp. για φλας ] μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αντιστάθμισης έκθεσης μόνο στο φόντο.