Λήψη φωτογραφιών ( b αυτόματη)

Επιλέξτε τη λειτουργία b (αυτόματη) για απλή φωτογράφιση «point-and-shoot».

Φακοί με αναδιπλούμενες κάννες

Οι φακοί με αναδιπλούμενες κάννες πρέπει να επεκτείνονται πριν από τη χρήση. Περιστρέψτε τον δακτύλιο ζουμ όπως φαίνεται μέχρι ο φακός να κάνει κλικ στην εκτεταμένη θέση.

 1. Επιλέξτε τη λειτουργία φωτογραφίας περιστρέφοντας τον επιλογέα φωτογραφίας/βίντεο στο C .
 2. Περιστρέψτε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας στο AUTO ( b ).
 3. Ετοιμάστε την κάμερα.
  Κρατώντας τη λαβή στο δεξί σας χέρι και κρατώντας το σώμα ή τον φακό της κάμερας με το αριστερό, φέρτε τους αγκώνες σας προς τα πλαϊνά του στήθους σας.
  Οριζόντιος (ευρύς) προσανατολισμός
  Προσανατολισμός πορτραίτου (ψηλός).
 4. Καδράρετε τη φωτογραφία.

  Τοποθετήστε το κύριο θέμα στις αγκύλες της περιοχής AF ( 5 ).
  • Οι αγκύλες της περιοχής AF θα εξαφανιστούν και ένα κίτρινο περίγραμμα που υποδεικνύει το σημείο εστίασης εμφανίζεται γύρω από τα πρόσωπα ανθρώπινων θεμάτων που εντοπίζονται από την κάμερα. Εάν η κάμερα εντοπίσει τα μάτια του θέματος, το κίτρινο σημείο εστίασης θα εμφανιστεί πάνω από το ένα ή το άλλο από τα μάτια του.
 5. Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για εστίαση.
  • Το σημείο εστίασης θα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα όταν η κάμερα εστιάζει. Εάν η κάμερα δεν μπορεί να εστιάσει, οι αγκύλες της περιοχής AF θα αναβοσβήσουν.
  • Ο βοηθητικός φωτισμός AF μπορεί να ανάψει για να υποβοηθήσει τη λειτουργία εστίασης εάν το θέμα δεν φωτίζεται καλά.
  • Εάν η κάμερα εντοπίσει ανθρώπινα πρόσωπα ή μάτια, το σημείο εστίασης θα ανάψει πράσινο όταν το θέμα είναι εστιασμένο. Το σημείο εστίασης θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η κάμερα δεν εστιάζει.

  Ο βοηθητικός φωτισμός AF

  Μην εμποδίζετε τον βοηθητικό φωτισμό AF ενώ είναι αναμμένος.

 6. Πατήστε απαλά το κουμπί λήψης μέχρι το τέλος για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Η λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης

Η λυχνία πρόσβασης της κάρτας μνήμης θα ανάψει κατά την εγγραφή της φωτογραφίας. Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή την μπαταρία.

Το κλείστρο αφής

Μπορείτε επίσης να τραβήξετε φωτογραφία αγγίζοντας την οθόνη. Αγγίξτε το θέμα σας για εστίαση και σηκώστε το δάχτυλό σας για να απελευθερώσετε το κλείστρο.

Μεγέθυνση σε λειτουργία φωτογραφίας

Πατήστε το κουμπί X στη λειτουργία φωτογραφίας για μεγέθυνση στην προβολή (έως περίπου 31×).

 • Ο λόγος ζουμ αυξάνεται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί X και μειώνεται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί W ( Q ).
 • Όταν χρησιμοποιείτε το ζουμ κατά τη λήψη, εμφανίζεται ένα παράθυρο πλοήγησης κάτω δεξιά στην οθόνη για να δείξει ποιο μέρος της σύνθεσης έχει γίνει μεγέθυνση.
 • Στο ζουμ αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να μετακινηθείτε σε περιοχές του πλαισίου που δεν είναι ορατές στην οθόνη.