Αποθήκευση θέσης εστίασης

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Εάν οριστεί σε [ Ενεργοποίηση ], η θέση εστίασης αποθηκεύεται στην ίδια θέση όπως πριν από την απενεργοποίηση της κάμερας όταν την απενεργοποιείτε και μετά την ενεργοποιείτε ξανά.

  • Η θέση εστίασης μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη λειτουργία ζουμ και τις αλλαγές θερμοκρασίας.
  • Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν έχει προσαρτηθεί φακός βάσης Z με λειτουργία αυτόματης εστίασης.
  • Εάν έχει οριστεί σε [ On ], μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να μπορέσετε να χειριστείτε την κάμερα αφού την ενεργοποιήσετε.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας