Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών

Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε τυχόν προβλήματα με την κάμερα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Ελέγξτε αυτήν τη λίστα προτού συμβουλευτείτε τον πωλητή λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

ΒΗΜΑ 1Ελέγξτε τη λίστα των κοινών προβλημάτων.
Τα κοινά προβλήματα και οι λύσεις παρατίθενται στις ακόλουθες ενότητες:
ΒΗΜΑ 2Απενεργοποιήστε την κάμερα και αφαιρέστε την μπαταρία, μετά περιμένετε περίπου ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε την κάμερα.
Η κάμερα μπορεί να συνεχίσει να εγγράφει δεδομένα στην κάρτα μνήμης μετά τη λήψη. Περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.
ΒΗΜΑ 3Αναζήτηση ιστοσελίδων της Nikon.
  • Για πληροφορίες υποστήριξης και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπο για τη χώρα ή την περιοχή σας (Δια βίου μάθηση ).
  • Για λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού για την κάμερά σας, επισκεφτείτε:
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/
ΒΗΜΑ 4Συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

  • Ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ορισμένα στοιχεία μενού και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε στοιχεία μενού που είναι γκριζαρισμένα ή σε λειτουργίες που διαφορετικά δεν είναι διαθέσιμες, δοκιμάστε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ] στο μενού ρυθμίσεων.
  • Σημειώστε, ωστόσο, ότι τα προφίλ ασύρματου δικτύου, οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες καταχωρήσεις που δημιουργούνται από τον χρήστη θα επαναφερθούν επίσης. Μετά την επαναφορά, δεν είναι δυνατή η επαναφορά των ρυθμίσεων.