Når dit første billede ikke kan vente

Gøre sig klar

 1. Indsæt batteriet og hukommelseskortet ( Indsættelse af batteriet og et hukommelseskort ).

  For information om opladning af batteriet, se " Opladning af batteriet " ( Opladning af batteriet ).
 2. Monter en linse ( Montering af en linse ).
  • Juster indikatoren på kamerahuset med indikatoren på objektivet ( q ), og drej objektivet i den viste retning ( w ).
  • En rem kan fastgøres til kameraet. For mere information, se " Montering af stroppen " ( Montering af stroppen ).
 3. Tænd for kameraet, og vælg derefter et sprog og indstil uret ( Tænding for kameraet ).

Tag ( Tage billeder ( b auto ) ) og se ( Visning af billeder ) billeder

 1. Drej funktionsvælgeren til AUTO ( b ).
 2. For at fokusere skal du trykke udløserknappen halvt ned (dvs. trykke let på udløserknappen og stoppe, når den trykkes halvt ned).
 3. Uden at løfte fingeren fra udløserknappen skal du trykke knappen helt ned for at tage billedet.
 4. Se billedet.