Foto information

Fotoinformation er overlejret på billeder, der vises i fuldskærmsvisning. Tryk på 1 , 3 eller DISP -knappen for at bladre gennem fotooplysninger som vist nedenfor.

1Filoplysninger
2Eksponeringsdata 1
3Fremhæv display 1
4RGB histogram 1
5Optagelsesdata 1, 2
6Lokalitetsdata 3
7Oversigtsdata 1
8Ingen (kun billede) 1
 1. Vises kun, hvis den tilsvarende indstilling er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.
 2. Optagelsesdatalisten har flere sider, som kan ses ved at trykke på 1 eller 3 .
 3. Placeringsdata vises kun, hvis de var indlejret i billedet på det tidspunkt, det blev taget.

Filoplysninger

1Beskyttelsesstatus ( beskytter billeder mod sletning )
2Retoucheringsindikator (N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier )
3Uploadmarkering ( Vælg til upload )
4Fokuspunkt* ( Optagelse af billeder ( b auto) )
5Rammenummer/samlet antal billeder
6Billedkvalitet ( Billedkvalitet )
7Billedstørrelse ( Billedstørrelse )
8Billedområde ( Vælg billedområde )
9Optagelsestidspunkt ( tidszone og dato )
10Dato for optagelse ( tidszone og dato )
11Bedømmelse ( Bedømme billeder )
12Mappenavn ( lagermappe )
13Filnavn ( Filnavn )
 1. Vises kun, hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen.

Eksponeringsdata

1Mappenummer – rammenummer ( Opbevaringsmappe )
2Optagetilstand ( tilstandsvælgeren )
3Lukkerhastighed ( S (lukkertidsprioriteret auto) , M (manuel) )
4Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
5Eksponeringskompensationsværdi ( eksponeringskompensationsskiven )
6ISO-følsomhed* ( ISO-følsomhedsvælgeren )
 1. Vises i rødt, hvis billedet blev taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Fremhæv display

1Højdepunkter (områder, der kan være overeksponerede)
2Mappenummer – rammenummer ( Opbevaringsmappe )

RGB histogram

1Mappenummer – rammenummer ( Opbevaringsmappe )
2Hvidbalance ( Hvidbalance , Hvidbalance , Hvidbalance )
Farvetemperatur ( Valg af farvetemperatur )
Forudindstillet manuel ( forudindstillet manuel )
Finjustering af hvidbalance ( Finjustering af hvidbalance )
3Histogram (RGB-kanal)
4Histogram (rød kanal)
5Histogram (grøn kanal)
6Histogram (blå kanal)

Afspilningszoom

Tryk på X for at zoome ind på billedet i histogramvisningen. Histogrammet vil blive opdateret, så det kun viser dataene for den del af billedet, der er synligt på displayet. Brug multivælgeren til at rulle til områder af rammen, der ikke er synlige på skærmen. Tryk på W ( Q ) for at zoome ud.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling. Pixellysstyrke (tone) plottes på den vandrette akse og antallet af pixels på den lodrette akse.

 • Hvis billedet indeholder objekter med en bred vifte af lysstyrker, vil fordelingen af toner være forholdsvis jævn.
 • Hvis billedet er mørkt, vil fordelingen blive flyttet til venstre.
 • Hvis billedet er lyst, vil fordelingen blive flyttet til højre.

Øget eksponeringskompensation flytter fordelingen af toner til højre, mens en faldende eksponeringskompensation flytter fordelingen til venstre. Histogrammer kan give en groft ide om den samlede eksponering, når skarpt omgivende lys gør det svært at se billeder på skærmen.

Histogramdisplayet

 • RGB-histogrammer viser tonefordeling.
 • Kamerahistogrammer kan afvige fra dem, der vises i billedbehandlingsprogrammer. Brug dem som en guide til den faktiske tonefordeling.

Optagelsesdata

Se de indstillinger, der var gældende på det tidspunkt, hvor billedet blev taget. Optagelsesdatalisten har flere sider, som kan ses ved at trykke på 1 eller 3 .

Grundlæggende optagelsesdata

1Måling ( Metering )
Lukkertype ( d4: Lukkertype )
Lukkerhastighed ( S (lukkertidsprioriteret auto) , M (manuel) )
Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
2Optagetilstand ( tilstandsvælgeren )
ISO-følsomhed 1 ( ISO-følsomhedsvælgeren )
3Eksponeringskompensationsværdi ( eksponeringskompensationsskiven )
Optimal eksponeringsjustering 2 ( b3: Finjuster optimal eksponering )
4Brændvidder
5Linsedata
6Fokustilstand ( Fokustilstand )
AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand )
7Vibrationsreduktion ( Vibrationsreduktion )
8Hvidbalance 3 ( Hvidbalance , Hvidbalance , Hvidbalance )
9Finjustering af hvidbalance ( Finjustering af hvidbalance )
10Farverum ( farverum )
11Kameranavn
12Billedområde ( Vælg billedområde )
13Mappenummer – rammenummer ( Opbevaringsmappe )
 1. Vises i rødt, hvis billedet blev taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.
 2. Vises, hvis brugerdefineret indstilling b3 [ Finindstil optimal eksponering ] er blevet indstillet til en anden værdi end nul for en hvilken som helst målemetode.
 3. Indeholder også farvetemperaturen for billeder taget med 4 [ Auto ].

Flash data

Flashdata vises kun for billeder taget med valgfri flashenheder ( On-Camera flash-fotografering , Remote flash-fotografering ).

1Flash type
2Fjernbetjening af blitz
3Flashtilstand ( Flashtilstande )
4Flashkontroltilstand ( Flashkontroltilstand )
Blitzkompensation ( Flashkompensation )

Billedkontroldata

De viste elementer varierer med den billedkontrol, der var aktiveret, da billedet blev taget.


Andre optagelsesdata

1Høj ISO støjreduktion ( Høj ISO NR )
Lang eksponeringsstøjreduktion ( Lang eksponering NR )
2Aktiv D-Lighting ( Active D-Lighting )
3HDR eksponeringsdifference ( HDR (højt dynamisk område) )
HDR-udjævning ( HDR (højt dynamisk område) )
4Vignettekontrol ( Vignettekontrol )
5Retoucheringshistorik (N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier )
Ændringer er angivet i den anvendte rækkefølge.
6Billedkommentar ( Billedkommentar )

Oplysninger om ophavsret

Oplysninger om copyright vises kun, hvis de er optaget med punktet [ Copyright information ] i opsætningsmenuen på det tidspunkt, hvor billedet blev taget.

1Fotograf ( Copyright information )
2Ophavsretsindehaver ( Copyright information )

Placeringsdata

Siden med placeringsdata viser breddegrad, længdegrad og andre placeringsdata, der er downloadet fra smartphones eller tablets.

 • De anførte elementer varierer med den enhed, der leverer lokalitetsdataene.
 • Placeringsdataene, der vises med videoer, er dem, der rapporteres ved starten af optagelsen.

Oversigt

1Rammenummer/samlet antal billeder
2Uploadmarkering ( Vælg til upload )
3Beskyttelsesstatus ( beskytter billeder mod sletning )
4Retoucheringsindikator (N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier )
5Kameranavn
6Billedkommentarindikator ( Billedkommentar )
7Lokationsdataindikator
8Histogram ( Histogrammer )
9Billedkvalitet ( Billedkvalitet )
10Billedstørrelse ( Billedstørrelse )
11Billedområde ( Vælg billedområde )
12Filnavn ( Filnavn )
13Optagelsestidspunkt ( tidszone og dato )
14Dato for optagelse ( tidszone og dato )
15Mappenavn ( lagermappe )
16Bedømmelse ( Bedømme billeder )

1Måling ( Metering )
2Optagetilstand ( tilstandsvælgeren )
3Lukkerhastighed ( S (lukkertidsprioriteret auto) , M (manuel) )
4Blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
5ISO-følsomhed 1 ( ISO-følsomhedsvælgeren )
6Brændvidder
7Aktiv D-Lighting ( Active D-Lighting )
8Picture Control ( Indstil Picture Control , Indstil Picture Control )
9Farverum ( farverum )
10Flashtilstand 2 ( Flashtilstande )
11Hvidbalance ( Hvidbalance , Hvidbalance , Hvidbalance )
Farvetemperatur ( Valg af farvetemperatur )
Forudindstillet manuel ( forudindstillet manuel )
Finjustering af hvidbalance ( Finjustering af hvidbalance )
12Blitzkompensation 2 ( Flashkompensation )
Kommandotilstand 2
13Eksponeringskompensationsværdi ( eksponeringskompensationsskiven )
 1. Vises i rødt, hvis billedet blev taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.
 2. Flashdata vises kun for billeder taget med valgfri flashenheder ( On-Camera flash-fotografering , Remote flash-fotografering ).