Stille fotografering

For at aktivere den elektroniske lukker og eliminere støj og vibrationer forårsaget af betjening af den mekaniske lukker, skal du vælge [ Til ] for [ Stille fotografering ] i fotooptagelsesmenuen.

 • Et ikon vises, mens lydløs fotografering er aktiveret.
 • Den elektroniske lukker bruges, uanset den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling d4 [ Lukkertype ].
 • Hvis en anden udløsertilstand end [ Kontinuerlig H (udvidet) ] er valgt, bliver displayet kortvarigt mørkt, når lukkeren udløses. Dette signalerer, at der er taget et billede.
 • Uanset indstillingerne valgt for [ Beep options ] i opsætningsmenuen, lyder der ikke bip, når kameraet fokuserer, eller mens selvudløseren er i drift.
 • Aktivering af lydløs fotografering deaktiverer nogle funktioner, herunder:
  • lynet,
  • langtidseksponering støjreduktion,
  • flimmerreduktion, og
  • høj ISO-følsomhed (Hi 1, Hi 2).

Stille fotografering

 • Valg af [ Til ] for [ Stille fotografering ] gør ikke kameraet helt stille. Kameralyde kan stadig være hørbare, for eksempel under autofokus eller blændejustering, i sidstnævnte tilfælde mest mærkbart ved blændeåbninger, der er mindre (dvs. ved f-tal højere) end f/5.6.
 • Du bemærker muligvis følgende på billeder og på optagedisplayet:
  • Flimmer eller bånd i scener oplyst af kilder som fluorescerende lamper, kviksølvdampe eller natriumlamper
  • Forvrængning forbundet med bevægelse (motiver i bevægelse kan være forvrænget, eller hele billedet kan forekomme forvrænget, hvis kameraet flyttes under optagelse)
  • Skarvede kanter, farvekanter, moiré og lyse pletter på skærmen
  • Lyse områder eller bånd i scener oplyst af blinkende skilte og andre intermitterende lyskilder, eller når motivet kortvarigt oplyses af en strobe eller anden lys, øjeblikkelig lyskilde
 • Billedfremføringshastigheden for burst-fotografering ændres, når [ Til ] er valgt for [ Stil fotografering ] ( Rammefremføringshastighed ).
 • Lydløs fotografering dæmper lukkeren, men dette fritager ikke fotografer for behovet for at respektere deres motivers privatliv og billedrettigheder.