Overvåg farvebalancen

 1. G knap
 2. B opsætningsmenu

Juster skærmens farvebalance efter din smag.

 • [ Skærmens farvebalance ] kan kun justeres, når skærmen er den aktive skærm. Den kan ikke justeres, når [ Kun søger ] er valgt til skærmtilstand, eller når dit øje er rettet mod søgeren.
 • Farvebalancen justeres ved hjælp af multivælgeren. Tryk på 1 , 3 , 4 eller 2 for at justere farvebalancen som vist nedenfor. Tryk på J for at gemme ændringer.

  1Øg grøn
  2Øg rav
  3Forøg magenta
  4Forøg blå
 • Skærmens farvebalance gælder kun for menuer, afspilning og optagedisplayet; fotos og videoer taget med kameraet påvirkes ikke.
 • Referencebilledet er enten det sidst taget billede eller, i afspilningstilstand, det billede, der sidst blev vist. Hvis hukommelseskortet ikke indeholder nogen billeder, vil en tom ramme blive vist i stedet.
 • Tryk på knappen W ( Q ) for at vælge et andet billede. Fremhæv det ønskede billede, og tryk på J for at vælge det som referencebillede.
 • For at se det fremhævede billede zoomet ind, skal du trykke på og holde X -knappen nede.