Tidszone og dato

  1. G knap
  2. B opsætningsmenu

Skift tidszoner og indstil kameraets ur. Vi anbefaler, at kameraets ur justeres regelmæssigt.

MulighedBeskrivelse
[ Tidszone ]Vælg en tidszone. [ Dato og klokkeslæt ] indstilles automatisk til tiden i den nye tidszone.
[ Dato og tid ]Indstil kameraets ur til tiden i den valgte [ Tidszone ].
[ Datoformat ]Vælg den rækkefølge, som dag, måned og år skal vises i.
[ Sommertid ]Vælg [ Til ] for at slå sommertid til, [ Fra ] for at slå den fra. Hvis du vælger [ Til ], flyttes uret automatisk en time frem. Standardindstillingen er [ Fra ].

Hvis kameraets ur er blevet initialiseret, vises ikonet 1 i optagedisplayet som en advarsel.