d1: CL-tilstand optagehastighed

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg billedfremføringshastigheden for lavhastigheds kontinuerlig udløsningstilstand; indstillinger spænder fra [ 4 fps ] til [ 1 fps ].