a4: Fokuspunkter anvendes

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg antallet af tilgængelige fokuspunkter til manuel fokuspunktvalg, når en anden mulighed end [ Auto-område AF ], [ Auto-område AF (mennesker) ] eller [ Auto-område AF (dyr) ] er valgt for AF- områdetilstand.

MulighedBeskrivelse
6[ Alle punkter ]Hvert fokuspunkt, der er tilgængeligt i den aktuelle AF-områdetilstand, kan vælges. Antallet af tilgængelige punkter varierer med AF-områdetilstanden.
7[ Skiftende punkter ]Antallet af tilgængelige fokuspunkter reduceres til en fjerdedel af det tilgængelige antal, når [ Alle punkter ] er valgt. Bruges til hurtig valg af fokuspunkt. Antallet af tilgængelige fokuspunkter i tilstanden [ Pinpoint AF ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (L-people) ] eller [ Wide-area AF (L-animals) ] ændres ikke .