d7: Anvend indstillinger til livevisning

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, om kameraet justerer forhåndsvisningen i søgeren eller skærmen for at afspejle, hvordan optageindstillinger vil påvirke farvetonen og lysstyrken på det endelige billede. Uanset den valgte indstilling er effekterne af kameraindstillinger altid synlige i videotilstand.

MulighedBeskrivelse
[ Til ]Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er synlige i optagedisplayet.
[ Fra ]
  • Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er ikke synlige i optagedisplayet. Nuancen og lysstyrken på skærmen kan justeres for at gøre det nemt at se under længerevarende fotooptagelser.
  • Et g -ikon vises på optagedisplayet.