Styring af fjernbetjente flashenheder

Fjernbetjente flashenheder kan styres via optiske signaler fra en valgfri flashenhed, der er monteret på kameraets tilbehørssko og fungerer som en masterflash (optisk AWL). For information om kompatible flashenheder, se "Funktioner tilgængelige med CLS-kompatible flashenheder" (Funktioner tilgængelige med CLS-kompatible flashenheder ).

 • Hvis den pågældende flashenhed er en SB-500, kan indstillingerne justeres fra kameraet. For mere information, se "Brug af optisk AWL med SB-500" (Brug af optisk AWL med SB-500 ). Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne for yderligere information.
 • Indstillinger for andre flashenheder skal justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller. For mere information, se dokumentationen, der fulgte med den pågældende flashenhed.

Brug af optisk AWL med SB-500

Når en valgfri flashenhed SB-500 er monteret på kameraets tilbehørssko, vises [ Trådløse flashindstillinger ] i [ Flashkontrol ] i fotooptagelsesmenuen. Gruppeflash kan udføres ved at vælge [ Optisk AWL ] i [ Wireless flash options ].

 1. C : Fremhæv [Group flash options] i [Flash control]-displayet, og tryk på 2 .
 2. C : Juster blitzeffekten og vælg kanal og flashstyringstilstand.
  • Vælg flashstyringstilstand og flashniveau for masterblitzen og fjernflashenhederne i hver gruppe.
  • Følgende muligheder er tilgængelige:
   MulighedBeskrivelse
   TTLi-TTL flash kontrol.
   q AAutomatisk blænde. Kun tilgængelig med kompatible flashenheder.
   MVælg blitzniveauet manuelt.
   ––
   (af)
   Fjernenhederne affyrer ikke. [ Komp. ] kan ikke justeres.
  • Vælg [ 3 ] for [ Kanal ].
 3. f : Indstil kanalen for de fjernbetjente flashenheder til [ 3 ].
 4. f : Grupper de eksterne flashenheder.
  • Vælg en gruppe (A eller B).
  • Der er ingen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges. Det praktiske maksimum er dog tre pr. gruppe, da lyset fra de fjernbetjente flashenheder vil forstyrre ydeevnen, hvis der bruges flere flashenheder.
 5. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.
  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.
  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at testefyre enhederne skal du trykke på testknappen på masterblitzen.
 6. C / f : Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Fjernbetjening flash fotografering

 • Placer sensorvinduerne på fjernflashenhederne for at opfange lyset fra masterblitzen. Særlig forsigtighed er påkrævet, hvis masterflashen er monteret på et håndholdt kamera.
 • Sørg for, at direkte lys eller stærke refleksioner fra de fjernbetjente flashenheder ikke kommer ind i kameralinsen (i [ TTL ]-tilstand) eller fotocellerne på de fjernbetjente flashenheder ([ q A ]-tilstand). Ellers kan lys fra flashenhederne forstyrre eksponeringen.
 • Selvom [ –– ] er valgt for [ Master flash ] > [ Mode ], kan master flashen udsende lav-intensitets timing flash. Disse blitz kan forekomme på billeder taget på kort afstand. Dette kan forhindres ved at vælge lav ISO-følsomhed eller små blænderåbninger (høje f-tal).
 • Når du har placeret de fjernbetjente flashenheder, skal du tage et testbillede og se resultaterne på kameraets display.