ISO-følsomhedsindstillinger

  1. G knap
  2. C fotooptagelsesmenu

Juster indstillingerne for automatisk ISO-følsomhed for fotografier. Auto ISO-følsomhedskontrol justerer automatisk ISO-følsomheden, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den værdi, brugeren har valgt i tilstandene P , S , A og M.

MulighedBeskrivelse
[ ISO-følsomhed ]Den ISO-følsomhed, der er valgt med ISO-følsomhedsvælgeren, vises.
[ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ]

Fremhæv [ Til ] og tryk på J for at aktivere automatisk ISO-følsomhedskontrol. Hvis [ Fra ] er valgt, forbliver ISO-følsomheden fast på den værdi, der er valgt med ISO-følsomhedsvælgeren.

[ Maksimal følsomhed ]

Vælg den øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol for at forhindre, at den hæves for højt.

[ Maksimal følsomhed med c ]

Vælg den øvre ISO-følsomhedsgrænse for billeder taget med en valgfri flashenhed.

[ Minimum lukkerhastighed ]

Vælg den lukkerhastighed (1/4000 til 30 s), under hvilken den automatiske ISO-følsomhedskontrol skal aktiveres for at forhindre undereksponering i tilstandene P og A . Hvis [ Auto ] er valgt, vil kameraet vælge den mindste lukkerhastighed baseret på objektivets brændvidde. For eksempel vil kameraet automatisk vælge hurtigere minimumslukkertider for at forhindre sløring forårsaget af kamerarystelser, når et langt objektiv er monteret.

  • For at se valg af automatisk lukkerhastighed skal du fremhæve [ Auto ] og trykke på 2 . Automatisk lukkerhastighedsvalg kan finjusteres ved at vælge hurtigere eller langsommere minimumsværdier. Hurtigere indstillinger kan bruges til at reducere sløring ved fotografering af motiver i hurtig bevægelse.
  • Lukkerhastigheder kan falde til under det valgte minimum, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den ISO-følsomhed, der er valgt for [ Maksimal følsomhed ].
  • Når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret, viser optagedisplayet ISO AUTO . Når følsomheden ændres fra den værdi, brugeren har valgt, vil ISO-følsomheden blive vist på displayet.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

  • Hvis den ISO-følsomhed, der er valgt med ISO-følsomhedsvælgeren, er højere end den, der er indstillet i [ Maksimal følsomhed ], vil den værdi, der er valgt med ISO-følsomhedsvælgeren, fungere som den maksimale følsomhed.
  • Under flashfotografering er lukkerhastigheden begrænset til det område, der er defineret af værdierne valgt for brugerdefinerede indstillinger e1 [ Blitzsynkroniseringshastighed ] og e2 [ Blitzlukkerhastighed ].