Bedømme billeder

Udvalgte billeder kan bedømmes eller markeres som kandidater til senere sletning. Bedømmelser kan også ses i NX Studio. Beskyttede billeder kan ikke bedømmes.

  1. Tryk på K knappen for at starte afspilningen.
  2. Vælg det ønskede billede, og tryk på i -knappen.

    Afspilningsmenuen i vil blive vist.

  3. Fremhæv [Rating], og tryk på J .
  4. Vælg en bedømmelse.
    • Drej hovedkommandohjulet for at vælge en vurdering på fra nul til fem stjerner, eller vælg d for at markere billedet som en kandidat til senere sletning.
    • Tryk på J for at vælge den fremhævede indstilling.