Afspilningszoom

Tryk på X eller J for at zoome ind på billeder, der vises i fuldskærmsvisning. Billeder i [ DX (24×16) ]-format kan zoomes ind til maksimalt ca. 21× for Large , 16× for Medium eller 10× for Small .

Brug af afspilningszoom

TilBeskrivelse
Zoom ind/zoom ud
  • Tryk på X knappen, eller brug strækbevægelser til at zoome ind.
  • For at zoome ud skal du trykke på W ( Q ) eller bruge knibbevægelser.

Et navigationsvindue vises, mens zoomforholdet ændres, med det område, der i øjeblikket er synligt, angivet med en gul kant. En bjælke under navigationsvinduet viser zoomforholdet, der bliver grønt ved 1:1. Navigationsvinduet forsvinder fra displayet efter et par sekunder.
Se andre områder af billedetBrug multivælgeren eller glidebevægelser til at se områder af billedet, der ikke er synlige på skærmen. Hold multivælgeren nede for at rulle hurtigt til andre områder af billedet.
Vælg ansigterAnsigter, der registreres under zoom, er angivet med hvide kanter i navigationsvinduet. Drej underkommandohjulet, eller tryk på guiden på skærmen for at se andre ansigter.
Se andre billederDrej hovedkommandohjulet for at se den samme placering på andre billeder uden at ændre zoomforholdet (valg af en video annullerer zoom). Du kan også se andre billeder ved at trykke på e eller f -ikonet nederst på skærmen.
Afslut til optagetilstandTryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på K knappen for at afslutte.
Se menuerTryk på G knappen for at se menuerne.