Vignettekontrol

  1. G knap
  2. C fotooptagelsesmenu

Vignettekontrol reducerer "vignettering" - et fald i lysstyrken ved kanterne af et fotografi - med en mængde, der varierer fra objektiv til objektiv. Dens virkning er mest mærkbar ved maksimal blænde.

MulighedBeskrivelse
e[ Høj ]Vælg mængden af vignetkontrol udført fra (i rækkefølge fra høj til lav) [ Høj ], [ Normal ] og [ Lav ].
g[ Normal ]
f[ Lav ]
[ Fra ]Vignettekontrol deaktiveret.

Vignettekontrol

Afhængigt af scenen, optageforholdene og typen af objektiv kan JPEG-billeder udvise "støj" (tåge) eller overbearbejdning ved kanten af billedet, hvilket introducerer variationer i perifer lysstyrke. Derudover giver brugerdefinerede billedkontroller og forudindstillede billedkontroller, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, muligvis ikke den ønskede effekt. Tag testbilleder og se resultaterne på skærmen.