b4: b -tilstand eksponeringskomp.

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Når den er indstillet til [ Deaktiver ], kan eksponeringskompensationen ikke justeres i tilstand b .