Fejlfinding

Løsninger på nogle almindelige problemer er angivet nedenfor.

ProblemOpløsning
Kameraet viser en TCP/IP-fejl.Tilslutningsindstillinger kræver justering. Tjek indstillingerne for værtscomputeren eller den trådløse router, og juster kameraindstillingerne korrekt ( Netværksindstillinger ).
Kameraet viser fejlen "intet hukommelseskort".Hukommelseskortet er isat forkert eller slet ikke. Bekræft, at hukommelseskortet er isat korrekt ( Isætning af batteri og et hukommelseskort ).
Upload afbrydes og genoptages ikke.Upload genoptages, hvis kameraet slukkes og derefter tændes igen ( Uploader billeder ).
Forbindelsen er upålidelig.Hvis [ Auto ] er valgt for [ Kanal ], når du opretter forbindelse til en smartenhed, skal du vælge [ Manuel ] og vælge kanalen manuelt ( Wi-Fi-forbindelsesindstillinger ).
Hvis kameraet er tilsluttet en computer i infrastrukturtilstand, skal du kontrollere, at routeren er indstillet til en kanal mellem 1 og 8 ( Netværksindstillinger ).