a11: Indbygget AF-hjælpelys

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, om det indbyggede AF-hjælpelys skal lyse for at hjælpe med at fokusere i fototilstand, når lyset er dårligt.

MulighedBeskrivelse
[ Til ]I fototilstand lyser belysningsinstrumentet efter behov, når AF-S er valgt til fokustilstand, eller når AF-A er valgt, og du optager i AF-S .
[ Fra ]Illuminatoren lyser ikke for at hjælpe med at fokusere. Kameraet kan muligvis ikke fokusere, når lyset er dårligt.

AF-hjælpelys

  • AF-hjælpelyset har en rækkevidde på omkring 1–3 m (3 ft 4 in.–9 ft 10 in.) .
  • Fjern modlysblænder, når du bruger belysningsinstrumentet.
  • Bloker ikke AF-hjælpelyset, mens det er tændt.