Menuliste

Kameraet tilbyder følgende menuer. For en mere fuldstændig beskrivelse af de enkelte menupunkter henvises til kapitlet "Menuguide".

AFSPILNINGSMENU
Slet
Afspilningsmappe
Visningsmuligheder for afspilning
Billedanmeldelse
Drej højt
Diasshow
Bedømmelse
FOTO SHOOTING MENU
Nulstil fotooptagelsesmenu
Opbevaringsmappe
Filnavngivning
Vælg billedområde
Billede kvalitet
Billedestørrelse
RAW optagelse
ISO-følsomhedsindstillinger
hvidbalance
Indstil billedkontrol
Administrer billedkontrol
Farverum
Aktiv D-Lighting
Lang eksponering NR
Høj ISO NR
Vignettekontrol
Diffraktionskompensation
Automatisk forvrængningskontrol
Flimmerreduktion optagelse
Måling
Flash kontrol
Flash-tilstand
Flash kompensation
Frigivelsestilstand
Fokustilstand
AF-områdetilstand
Vibrationsreduktion
Automatisk bracketing
Multieksponering
HDR (højt dynamisk område)
Interval timer-optagelse
Time-lapse video
Fokusskift-optagelse
Stille fotografering
VIDEO OPTAGELSE MENU
Nulstil videooptagelsesmenuen
Filnavngivning
Rammestørrelse/billedhastighed
Videokvalitet
Video filtype
ISO-følsomhedsindstillinger
hvidbalance
Indstil billedkontrol
Administrer billedkontrol
Aktiv D-Lighting
Høj ISO NR
Vignetkontrol
Diffraktionskompensation
Automatisk forvrængningskontrol
Reduktion af flimmer
Måling
Frigivelsestilstand (gem ramme)
Fokustilstand
AF-områdetilstand
Vibrationsreduktion
Elektronisk VR
Mikrofonfølsomhed
Dæmper
Frekvensrespons
Reduktion af vindstøj
Tidskode
BRUGERDEFINERET INDSTILLINGSMENU
Nulstil brugerdefinerede indstillinger
en autofokus
a1AF-C prioritetsvalg
a2AF-S prioritetsvalg
a3Fokussporing med lock-on
a4Fokuspunkter brugt
a5Gem punkter efter orientering
a6AF aktivering
a7Begræns valg af AF-områdetilstand
a8Fokuspunkt omsluttende
a9Fokuspunkt muligheder
a10AF i svagt lys
a11Indbygget AF-hjælpelys
a12Manuel fokusring i AF-tilstand
b Måling/eksponering
b1Nem eksponeringskompensation
b2Centervægtet område
b3Finjuster optimal eksponering
b4b -tilstand eksponeringskomp.
c Timer/AE-lås
c1Udløserknap AE-L
c2Selvudløser
c3Sluk-forsinkelse
d Optagelse/visning
d1CL-tilstand optagehastighed
d2Maksimalt antal skud pr. burst
d3Eksponeringsforsinkelsestilstand
d4Lukker type
d5Forlængede lukkertider (M)
d6Filnummerrækkefølge
d7Anvend indstillinger til livevisning
d8Visning af rammegitter
d9Fokus topper
d10Se alt i kontinuerlig tilstand
e Bracketing/flash
e1Flash-synkroniseringshastighed
e2Blitz lukkertid
e3Eksponeringskomp. til blitz
e4Auto c ISO-følsomhedskontrol
e5Automatisk bracketing (tilstand M)
e6Bracketing rækkefølge
f Kontrolelementer
f1Tilpas i menu
f2Brugerdefinerede kontroller (optagelse)
f3Brugerdefinerede kontroller (afspilning)
f4Tilpas kommandohjul
f5Slip knap for at bruge drejeknappen
f6Omvendt indikatorer
g video
g1Tilpas i menuen
g2Brugerdefinerede kontroller
g3AF-hastighed
g4AF-sporingsfølsomhed
g5Fremhæv display
SETUP MENU
Formater hukommelseskort
Sprog
Tidszone og dato
Overvåg lysstyrke
Overvåg farvebalancen
Søgerens lysstyrke
Søger farvebalance
Begræns valg af skærmtilstand
Informationsdisplay
AF finjusteringsmuligheder
Ikke-CPU objektivdata
Gem fokusposition
Billede Dust Off ref foto
Pixel mapping
Billedkommentar
Oplysninger om ophavsret
Muligheder for bip
Berøringsknapper
Selvportrættilstand
HDMI
Flytilstand
Tilslut til smartenhed
Tilslut til computer
Muligheder for trådløs fjernbetjening (ML-L7).
Overensstemmelsesmærkning
USB strømforsyning
Energibesparelse (fototilstand)
Sprække tom udløserlås
Gem/indlæs menuindstillinger
Nulstil alle indstillinger
Firmware version
RETOUCH MENU
RAW-behandling
Trimme
Ændr størrelse
D-Lighting
Korrektion af røde øjne
Glatte
Forvrængningskontrol
Perspektiv kontrol
Monokrom
Overlay billeder
Trim video
MIN MENU
Tilføj elementer
Fjern elementer
Ranger genstande
Vælg fane