Opladning af batteriet

Oplad det medfølgende EN-EL25 batteri i den medfølgende MH-32 batterioplader før brug.

Batteriet og opladeren

Læs og følg advarslerne og advarslerne i "For din sikkerhed" (For din sikkerhed ) og "Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forsigtig" (Vedligeholdelse af kamera og batteri: Forsigtig ).

  • Sæt opladeren i en stikkontakt for at oplade den. I nogle lande eller områder kan opladeren leveres med adapteren tilsluttet. Opladerlampen blinker under opladning og lyser, når opladningen er færdig.
  • Et opbrugt batteri vil oplades helt på cirka 2 timer og 30 minutter.

Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt

Hvis CHARGE- lampen blinker hurtigt (8 gange i sekundet):

  • Der er opstået en batteriopladningsfejl: Tag opladeren ud af stikkontakten, og fjern og indsæt batteriet igen.
  • Den omgivende temperatur er for varm eller for kold : Brug batteriopladeren ved temperaturer inden for det angivne temperaturområde (0–40 °C /+32–104 °F ).

Hvis problemet fortsætter, skal du tage stikket ud af opladeren og afslutte opladningen. Bring batteriet og opladeren til en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.