1 Videooptagelsesmenuen: Indstillinger for videooptagelse

For at se videooptagelsesmenuen skal du vælge fanen 1 i kameramenuerne.

Videooptagelsesmenuen indeholder følgende punkter:

Se også

"Standardindstillinger for videooptagelsesmenu" (Standardindstillinger for videooptagelsesmenu )