f3: Brugerdefinerede kontroller (afspilning)

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg den rolle, der er tildelt kameraknapperne under afspilning.

MulighedRolleBeskrivelse
j[ AE-L/AF-L knap ]g[ Beskyt ]Tryk på knappen for at beskytte det aktuelle billede.
c[ Bedømmelse ]Når du trykker på knappen, kan du trykke på 4 eller 2 eller dreje hovedkommandohjulet for at ændre vurderingsindstillingen for det viste billede.
p[ Zoom til/fra ]Tryk på knappen for at zoome visningen ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt (zoomforholdet er valgt på forhånd). Tryk igen for at annullere zoom.
  • For at vælge zoomforholdet skal du fremhæve [ Zoom til/fra ] og trykke på 2 .
  • Zoom er tilgængelig i både fuldskærms- og miniatureafspilning.
[ Ingen ]Styringen har ingen effekt.
k[ OK knap ]*n[ Thumbnail til/fra ]Tryk på knappen for at skifte mellem fuldskærmsvisning, 4-, 9- og 72-billedes miniatureafspilning og kalenderafspilning.
o[ Se histogrammer ]Et histogram vises, mens der trykkes på knappen. Histogramvisningen er tilgængelig i både fuldskærms- og miniatureafspilning.
p[ Zoom til/fra ]Tryk på knappen for at zoome visningen ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt (zoomforholdet er valgt på forhånd). Tryk igen for at annullere zoom.
  • For at vælge zoomforholdet skal du fremhæve [ Zoom til/fra ] og trykke på 2 .
  • Zoom er tilgængelig i både fuldskærms- og miniatureafspilning.
u[ Vælg mappe ]Tryk på knappen for at få vist dialogboksen [ Vælg mappe ], hvor du derefter kan vælge en mappe til afspilning.
  1. Uanset den valgte indstilling starter videoafspilning ved at trykke på J , når en video vises i fuld skærm.