ISO-følsomhedsvælgeren

Kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) kan justeres efter mængden af tilgængeligt lys. Generelt giver valg af højere værdier mulighed for hurtigere lukkertider ved samme blænde.

Justering af ISO-følsomhed

 • Hold ISO-følsomhedshjulets låseudløser, og drej ISO-følsomhedsvælgeren.
 • Den aktuelt valgte indstilling vises i displayet under optagelse.

Fototilstand

 • Vælg mellem værdier fra ISO 100 til 51200. Du kan indstille ISO-følsomhedsvælgeren til [ H1 ] (Hi 1) for ca. et trin højere eller [ H2 ] (Hi 2) for ca. to trin højere fra ISO 51200.
 • I tilstand b er indstillingen fastsat til ISO-A (AUTO), og kameraet justerer automatisk ISO-følsomheden.
 • Hvis [ Silent photography ] i fotooptagelsesmenuen er indstillet til [ On ], kan ISO-følsomhederne [ H1 ] (Hi 1) og [ H2 ] (Hi 2) ikke bruges. Hvis ISO-følsomhedsvælgeren er indstillet til [ H1 ] eller [ H2 ], indstilles ISO-følsomheden til ISO 51200.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol, når du tager billeder

Hvis du indstiller [ ISO-følsomhedsindstillinger ] (ISO-følsomhedsindstillinger ) > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen til [ Til ], vil kameraet automatisk ændre ISO-følsomheden, når korrekt eksponering ikke kan opnås med ISO-følsomheden indstillet i tilstandene P , S , A og M.

Videotilstand

 • Du kan kun justere ISO-følsomheden under følgende indstillinger. I alle andre tilfælde justerer kameraet automatisk ISO-følsomheden.
  • Mode: M
  • [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Auto ISO-kontrol (tilstand M) ] i videooptagelsesmenuen: [ Fra ]
 • Vælg mellem værdier fra ISO 100 til 25600. Hvis ISO-følsomhedsvælgeren er indstillet til en anden værdi, indstilles den til ISO 25600.

Høj ISO-følsomhed

Jo højere ISO-følsomhed, jo mindre lys er der brug for for at foretage en eksponering, hvilket gør det muligt at tage billeder, når lyset er dårligt, og hjælper med at forhindre sløring, når motivet er i bevægelse. Bemærk dog, at jo højere følsomhed, jo mere sandsynligt er billedet påvirket af "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

H1 og H2

En indstilling på [ H1 ] (Hi 1) svarer til en ISO-følsomhed ca. 1 EV højere end ISO 51200 (svarende til ISO 102400) og [ H2 ] (Hi 2) til en ISO-følsomhed ca. 2 EV højere (svarende til ISO 204800) . Bemærk, at billeder taget med disse indstillinger er særligt udsatte for "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.