Billedkommentar

  1. G knap
  2. B opsætningsmenu

Tilføj en kommentar til nye billeder, efterhånden som de tages. Kommentarer kan ses i NX Studios faneblad [ Info ].

Input kommentar

Indtast en kommentar på op til 36 tegn. Fremhæv [ Indtast kommentar ] og tryk på 2 for at få vist en tekstindtastningsdialog. For information om tekstindtastning, se " Tekstindtastning " ( Tekstindtastning ).

Vedhæft kommentar

For at vedhæfte kommentaren til efterfølgende fotografier skal du markere [ Vedhæft kommentar ], trykke på 2 og bekræfte, at der vises et flueben ( M ) i det tilstødende afkrydsningsfelt. Tryk på J for at gemme ændringer og afslutte; kommentaren vil blive vedhæftet alle efterfølgende billeder.

Foto info

Kommentarer kan ses på siden med optagelsesdata i billedinformationsdisplayet.