b3: Finjuster optimal eksponering

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Brug denne indstilling til at finjustere eksponeringsværdien valgt af kameraet; eksponering kan finjusteres separat for hver målemetode. Eksponeringen kan justeres op for lysere eksponeringer eller ned for mørkere eksponeringer i området +1 til -1 EV i trin på 1/6 EV. Standard er 0.

Finjusterende eksponering

Uanset hvilken indstilling der er valgt for brugerdefineret indstilling b3 [ Finindstil optimal eksponering ], vises eksponeringskompensationsikonet ( E ) ikke. Den eneste måde at bestemme, hvor meget eksponeringen er blevet ændret, er at se mængden i finjusteringsmenuen for brugerdefineret indstilling b3.