a12: Manuel fokusring i AF-tilstand

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, om objektivets fokusring kan bruges til manuel fokus i autofokustilstand.

MulighedBeskrivelse
[ Aktiver ]Autofokus kan tilsidesættes ved at dreje objektivets fokusring (autofokus med manuel tilsidesættelse). Fokusringen kan bruges til manuel fokusering, mens udløserknappen trykkes halvt ned. For at genfokusere med autofokus skal du løfte fingeren fra udløserknappen og derefter trykke den halvt ned igen.
[ Deaktiver ]Objektivets fokusring kan ikke bruges til manuel fokus, mens autofokustilstand er valgt.