B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning

For at se opsætningsmenuen skal du vælge fanen B i kameramenuerne.

Opsætningsmenuen indeholder følgende punkter:

Se også

"Standardindstillinger for opsætningsmenu" (Opsætningsmenuens standardindstillinger )