Billedanmeldelse

  1. G knap
  2. D afspilningsmenu

Vælg, om billeder automatisk skal vises på skærmen umiddelbart efter optagelse.

MulighedBeskrivelse
[ Til ]Billeder vises på det aktuelt valgte display (skærm eller søger), efterhånden som de tages.
[ Til (kun skærm) ]Billeder vises kun efter optagelse, når monitoren bruges til at indramme billeder. Billeder vises ikke i søgeren, når [ Kun søger ] er valgt til skærmtilstand.
[ Fra ]Billeder kan kun ses ved at trykke på K knappen.