Mikrofonfølsomhed

  1. G knap
  2. 1 videooptagelsesmenu

Slå indbyggede eller eksterne mikrofoner til eller fra, eller juster mikrofonfølsomheden.

MulighedBeskrivelse
[ Auto ]Juster mikrofonfølsomheden automatisk.
[ Manuel ]Juster mikrofonfølsomheden manuelt. Vælg mellem værdier fra [ 1 ] til [ 20 ]. Jo højere værdi, jo højere følsomhed; jo lavere værdi, jo lavere følsomhed.
[ Mikrofon slukket ]Slå lydoptagelse fra.

Videoer uden lyd

Videoer optaget med [ Mikrofon slukket ] valgt for [ Mikrofonfølsomhed ] er angivet med et 2 -ikon.