Pixel mapping

 1. G knap
 2. B opsætningsmenu

Pixelmapping kontrollerer og optimerer kameraets billedsensor. Hvis du bemærker uventede lyse pletter på billeder taget med kameraet, skal du udføre pixel-mapping som beskrevet nedenfor.

 • Pixelmapping er kun tilgængelig, når et Z-fatningsobjektiv eller en valgfri FTZ-fatningsadapter er monteret.
 • For at forhindre uventet tab af strøm skal du bruge et fuldt opladet batteri eller en valgfri opladnings-vekselstrømsadapter.
 1. Vælg [ Pixel mapping ] i opsætningsmenuen.
  Tænd for kameraet, tryk på G -knappen, og vælg [ Pixel mapping ] i opsætningsmenuen.
 2. Vælg [Start].
  Pixelmapping starter. En meddelelse vises, mens handlingen er i gang.
 3. Sluk kameraet, når pixelmapping er færdig.

Pixel mapping

 • Forsøg ikke at betjene kameraet, mens pixelmapping er i gang. Sluk ikke for kameraet, og fjern ikke batteriet.
 • Pixelmapping er muligvis ikke tilgængelig, hvis kameraets interne temperatur er forhøjet.