Diasshow

  1. G knap
  2. D afspilningsmenu

Se et diasshow; billeder vises i den optagede rækkefølge. Billederne i den mappe, der aktuelt er valgt til [ Afspilningsmappe ] (Afspilningsmappe ) vil blive vist én efter én i den registrerede rækkefølge.

MulighedBeskrivelse
[ Start ]Start diasshowet.
[ Billedtype ]
  • Vælg den type billede, der vises.
  • Vælg [ Efter vurdering ] for kun at se billeder med udvalgte vurderinger. Fremhæv vurderinger, og tryk på 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).
[ Frame interval ]Vælg, hvor længe hvert billede skal vises.

Visning af diasshows

For at starte diasshowet skal du fremhæve [ Start ] og trykke på J . Følgende handlinger kan udføres, mens diasshowet er i gang:

TilBeskrivelse
Spring tilbage/spring fremTryk på 4 for at vende tilbage til det forrige billede, 2 for at springe til det næste billede.
Se yderligere fotoinfoTryk på 1 eller 3 for at vælge de viste fotooplysninger. For at skjule billedoplysninger skal du vælge [ Ingen (kun billede) ].
PauseTryk på J for at sætte diasshowet på pause. For at genstarte skal du fremhæve [ Genstart ] og trykke på J .
Juster lydstyrkenTryk på X for at øge lydstyrken, W ( Q ) for at mindske.
Afslut til afspilningsmenuenTryk på G for at afslutte diasshowet og vende tilbage til afspilningsmenuen.
Afslut til afspilningstilstandTryk på K for at afslutte diasshowet og vende tilbage til afspilningsdisplayet.
Genoptag optagelsenTryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til optagetilstand.

Der vises en dialogboks, når showet slutter. For at genstarte skal du fremhæve [ Genstart ] og trykke på J . For at afslutte showet skal du markere [ Exit ] og trykke på J .