d5: Forlængede lukkertider (M)

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Hvis du vælger [ Til ], kan du forlænge lukkerhastigheden, når du optager i tilstand M op til 900 sekunder (15 minutter). Dette er nyttigt, når du vil optage med lukkeren åben i længere perioder, f.eks. til astronomisk fotografering.

  • Ved lukkerhastigheder på 60 sekunder og langsommere vil eksponeringstiden matche den valgte lukkerhastighed (når [ Til ] er valgt). Når optagelsen starter, skifter kontrolpanelet for at angive, at lukkeren er åben.