Viser billeder

Tryk på K knappen for at se fotos og videoer optaget med kameraet i monitoren eller søgeren.


 • Tryk på 4 eller 2 , eller svirp til venstre eller højre på skærmen for at se andre billeder.
 • Videoer er angivet med et 1 -ikon øverst til venstre på skærmen. Tryk på J -knappen, eller tryk på a -ikonet på skærmen for at afspille videoer.
 • For at afslutte afspilning og vende tilbage til optagetilstand skal du trykke udløserknappen halvt ned.

Se videoer

Skærmens visning og betjening under videoafspilning er som følger.

Monitorvisning under videoafspilning

Følgende oplysninger vises under videoafspilning, så du kan bekræfte videolængden og afspilningstiden. Din omtrentlige position i videoen kan også bekræftes fra videoens statuslinje.

11 ikon
2Længde
3a ikon
4Nuværende position/total længde
5Fremskridtslinje
6Bind
7Guide

Videoafspilningshandlinger

Du kan udføre følgende under videoafspilning.

TilBeskrivelse
PauseTryk på 3 for at sætte afspilningen på pause.
GenoptagTryk på J knappen for at genoptage afspilningen, når afspilningen er sat på pause eller under tilbage-/fremspoling.
Spol tilbage/frem
 • Tryk på 4 for at spole tilbage, 2 for at gå frem. Hastigheden øges med hvert tryk, fra 2× til 4× til 8× til 16×.
 • Hold 4 eller 2 nede for at springe til henholdsvis det første billede eller det sidste billede.
 • Det første billede er angivet med et h i øverste højre hjørne af displayet, det sidste billede med et i .
Start afspilning i slowmotionTryk på 3 , mens videoen er sat på pause for at starte slowmotion-afspilning.
Jog tilbage/frem
 • Tryk på 4 eller 2 , mens videoen er sat på pause, for at spole tilbage eller frem et billede ad gangen.
 • Hold 4 eller 2 nede for kontinuerlig tilbage- eller fremspoling.
Spring 10 sekDrej hovedkommandohjulet et stop for at springe frem eller tilbage 10 s.
Spring til sidste eller første billedeDrej underkommandohjulet for at springe til sidste eller første billede.
Juster lydstyrkenTryk på X for at øge lydstyrken, W ( Q ) for at mindske.
Trim videoFor at få vist menuen [ EDIT VIDEO ] skal du sætte afspilningen på pause og trykke på i -knappen.
AfslutTryk på 1 eller K for at afslutte fuldskærmsvisning.
Genoptag optagelsenTryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til optagetilstand.

Sletning af uønskede billeder

Billeder kan slettes som beskrevet nedenfor. Bemærk, at billeder ikke kan gendannes, når de først er slettet.

 1. Vis billedet.
  • Tryk på K knappen for at starte afspilningen, og tryk på 4 eller 2 , indtil det ønskede billede vises.
 2. Slet billedet.
  • Tryk på O knappen; en bekræftelsesdialog vil blive vist. Tryk på O knappen igen for at slette billedet og vende tilbage til afspilning.
  • Tryk på K for at afslutte uden at slette billedet.

Afspilningsmenuen [Slet]-elementet

Brug [ Slet ] i afspilningsmenuen til at:

 • Slet flere billeder
 • Slet billeder taget på valgte datoer
 • Slet alle billeder i valgte mapper