e3: Eksponeringskomp. til blitz

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, hvordan kameraet justerer blitzniveauet, når eksponeringskompensation bruges.

MulighedBeskrivelse
YE[ Hele rammen ]Kameraet justerer både blitzniveau og eksponering. Dette ændrer eksponeringen for hele billedet.
E[ Kun baggrund ]Eksponeringskompensation justeres kun for baggrunden.