Søgerens lysstyrke

  1. G knap
  2. B opsætningsmenu
  • Juster søgerens lysstyrke. [ Søgerlysstyrke ] kan kun justeres, når søgeren er det aktive display. Den kan ikke justeres på skærmen, eller når [ Kun skærm ] er valgt til skærmtilstand.
  • Højere værdier øger forbruget af batteriet.
MulighedBeskrivelse
[ Auto ]Søgerens lysstyrke justeres automatisk som reaktion på lysforholdene.
[ Manuel ]Tryk på 1 eller 3 for at justere lysstyrken manuelt. Vælg højere værdier for øget lysstyrke, lavere værdier for reduceret lysstyrke.