Perspektiv kontrol

  1. G knap
  2. N retoucheringsmenu

Opret kopier, der reducerer virkningerne af perspektiv i fotos, der er taget op fra bunden af et højt objekt.

  • Effekten kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet.
  • Bemærk, at større mængder perspektivkontrol resulterer i, at flere af kanterne beskæres.
  • Brug multivælgeren ( 1 , 3 , 4 eller 2 ) til at justere perspektivet.
  • Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.
    Før
    Efter