c1: Udløserknap AE-L

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, om eksponeringen skal låses, når der trykkes på udløserknappen.

MulighedBeskrivelse
O[ Til (halvt tryk) ]Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, låses eksponeringen.
P[ Til (burst-tilstand) ]Eksponeringen låses kun, mens udløserknappen er trykket helt ned.
[ Fra ]Hvis du trykker på udløserknappen, låses eksponeringen ikke.