Gem fokusposition

  1. G knap
  2. B opsætningsmenu

Hvis indstillet til [ On ], gemmes fokuspositionen på samme position som før kameraet blev slukket, når du slukker og tænder det igen.

  • Fokuspositionen kan ændre sig afhængigt af zoomfunktionen og temperaturændringer.
  • Denne funktion er kun aktiveret, når et Z-fatningsobjektiv med en autofokusfunktion er monteret.
  • Hvis den er indstillet til [ On ], kan det tage noget tid, før du kan betjene kameraet efter at have tændt det.