b2: Centervægtet område

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Når [ Centervægtet måling ] er valgt, tildeler kameraet den største vægt til et område i midten af optagedisplayet, når eksponeringen indstilles. Brugerdefineret indstilling b2 [ Center-vægtet område ] bruges til at vælge størrelsen på det område, der får den største vægt, når [ Center-vægtet måling ] er valgt.