Flash kompensation

Flashkompensation bruges til bevidst at ændre flashudladningen, for eksempel for at ændre motivets lysstyrke i forhold til baggrunden. Via punktet [ Blitzkompensation ] i fotooptagelsesmenuen kan flashudladningen øges for at få hovedmotivet til at fremstå lysere, reduceret for at forhindre blænding eller på anden måde finjusteres for at opnå det ønskede resultat.

  • Vælg mellem værdier fra -3 til +1 i trin på 1/3.
  • Højere værdier gør motivet lysere, lavere værdier mørkere.
  • Ved andre værdier end ±0,0 vises et Y -ikon på optagedisplayet.
  • Normal flasheffekt kan genoprettes ved at indstille flashkompensation til ±0,0. Blitzkompensation nulstilles ikke, når kameraet slukkes.