Dele af kameraet

Kamerahus

1Øje til kamerarem (Fastgørelse af remmen )
2ISO-følsomhedsskive (ISO-følsomhedsvælgeren ,ISO-følsomhedsvælgeren )
3ISO følsomhed drejeknap låseudløser (ISO-følsomhedsvælgeren ,ISO-følsomhedsvælgeren )
4Stereomikrofon (Optagelse af videoer ( b auto) )
5Lukkerhastighedsvælger (Lukkerhastighedsvælgeren ,S (lukkertidsprioriteret auto) )
6Udløsning af lukkerhastighedsvælger (Lukkerhastighedsvælgeren ,S (lukkertidsprioriteret auto) )
7Strømafbryder (Tænder kameraet )
8Udløserknap (Tage billeder ( b auto) )
9Videooptageknap (Optagelse af videoer ( b auto) )
10E (brændplansmærke ;Brændplansmærket og afstanden mellem flange og tilbage )
11Eksponeringskompensationsskive (Skiven til eksponeringskompensation ,Skiven til eksponeringskompensation )
12Kontrolpanel (Kontrolpanel )
13Foto-/videovælger (Tage billeder ( b auto) ,Optagelse af videoer ( b auto) )
14Tilbehørssko (til valgfri flashenhed ;Brug af en blitz på kameraet ,Kompatible flashenheder )
15Tilstandsvælger (Modevælgeren ,Modevælgeren )
16højttaler (Videoafspilningshandlinger )

1Underkommandohjul (Kommandohjulene )
2Billedsensor (Manuel rengøring )
3CPU kontakter
4Objektiv monteringsmærke (Montering af en linse )
5AF-hjælpelys (AF-hjælpelys ,a11: Indbygget AF-hjælpelys )
Lampe til reduktion af røde øjne (Flash-tilstand ,Flash-tilstande )
Selvudløserlampe (Selvudløseren )
6Cover til HDMI-, USB- og mikrofonstik
7HDMI stik (Tilslutning til HDMI enheder )
8Opladningslampe (Opladning af kameraet med opladnings-vekselstrømsadapteren )
9USB-stik (USB strømforsyning ,Tilslutning til computere via USB )
10Stik til ekstern mikrofon (Mikrofoner )
11Lens udløserknap (Aftagelige linser )
12Objektiv montering (Montering af en linse ,Brændplansmærket og afstanden mellem flange og tilbage )
13Fn knap (Fn-knappen ,hvidbalance )
14Kropshætte (Montering af en linse )

1Dioptrijusteringskontrol (Dioptrijusteringskontrollen )
2A ( g ) knap (A ( g ) knappen ,Beskytter billeder mod sletning ,A ( g ) knappen )
3Hovedkommandohjul (Kommandohjulene )
4i knap (i knappen ( i menuen) ,i menuen )
5J knap (Brug af menuerne )
6multivælger (Brug af menuerne ,Valg af fokuspunkt )
7DISP knap (DISP-knappen )
8G knap (G knappen ,Menu guide )
9W ( Q ) knap (X og W ( Q ) knapperne ,d (hjælp)-ikonet ,Se billeder ,Brug af afspilningszoom )
10Adgangslampe til hukommelseskort (Hukommelseskortets adgangslampe ,Hukommelseskortets adgangslampe )
11X knap (X og W ( Q ) knapperne ,Manuel fokus ,Se billeder ,Afspilningszoom )
12Dæksel til batterikammer/hukommelseskortslot
13Lås til dæksel til batterikammer/hukommelseskort
14Batterilås (Isætning af batteri og et hukommelseskort )
15Hukommelseskortslot (Isætning af batteri og et hukommelseskort )
16Stativ stik
17Overvåg (Overvåge ,Berøringsknapper ,Berøringslukkeren )
18M knap (M -knappen (skærmtilstand). ,Begræns valg af skærmtilstand )
19O knap (Sletning af uønskede billeder ,Sletning af billeder )
20K knap (Viser billeder ,Se billeder )
21Øjensensor (Søger )
22Søger (Søger )
23Gummi øjenkop (Tilbehør til søger okular )

Rør ikke ved billedsensoren

Du må under ingen omstændigheder lægge pres på billedsensoren, stikke i den med rengøringsværktøj eller udsætte den for kraftige luftstrømme fra en blæser. Disse handlinger kan ridse eller på anden måde beskadige sensoren. For information om rengøring af billedsensoren, se "Manuel rengøring" (Manuel rengøring ).

Produktets serienummer

Serienummeret for dette produkt kan findes ved at åbne skærmen.


Kontrolpanel

Når kameraet er tændt, tændes kontrolpanelet.

Blænden (A (blændeprioriteret auto) ,M (manuel) ) vises i kontrolpanelet.

  • Hvis blænden er indstillet til F0.95, vises [ .95 ] i kontrolpanelet.
  • Hvis [ Udvidede lukkertider (M) ] er indstillet til [ Til ], skifter displayet for at angive, at lukkeren er åben, når optagelsen starter med lukkerhastigheden indstillet til 60 sekunder eller længere.
  • Afhængigt af hvordan objektivet er monteret, vises en advarsel [ - ] muligvis (Advarsler ).
  • Når du opretter forbindelse til en computer eller smartphone, vises [ PC ] muligvis for at angive, at forbindelsen er i gang.

Skærm og søger

Fototilstand

Ved standardindstillinger vises følgende indikatorer på skærmen og søgeren; for en komplet liste over indikatorer, se "Kameravisninger" (Kameraskærme ) i "Tekniske bemærkninger".

Overvåge
Søger
1Optagetilstand (Modevælgeren )
2Fokuspunkt (AF-områdetilstand )
3Frigivelsestilstand (Frigivelsestilstand )
4Fokustilstand (Fokustilstand )
5AF-områdetilstand (AF-områdetilstand )
6Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
7Billedkontrol (Indstil billedkontrol ,Indstil Picture Control )
8Hvidbalance (hvidbalance ,hvidbalance ,hvidbalance )

Overvåge
Søger
9Billedområde (Vælg billedområde )
10Billedestørrelse (Billedestørrelse )
11Billede kvalitet (Billede kvalitet )
12i ikon (i menuen )
13Eksponeringsindikator Eksponering (Eksponeringsindikatorer )
Eksponeringskompensation (Skiven til eksponeringskompensation )
14"k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer;Antal resterende eksponeringer )
15Antal resterende eksponeringer (Antal resterende eksponeringer ,Hukommelseskortkapacitet )
16ISO følsomhed (ISO-følsomhedsvælgeren )
17ISO-følsomhedsindikator (ISO-følsomhedsvælgeren )
Auto ISO-følsomhedsindikator (ISO-følsomhedsindstillinger )
18blænde (A (blændeprioriteret auto) ,M (manuel) )
19Lukketid (S (lukkertidsprioriteret auto) ,M (manuel) )
20Motivsporende AF (Motivsporende AF )
21Måling (Måling )
22Batteriindikator (Batteriniveau )
23Lukker type (d4: Lukkertype )
24"Ur ikke indstillet" indikator (Ikonet 1 )
25Vibrationsreduktionsindikator (Vibrationsreduktion )
26Touch-optagelse (Berøringslukkeren )
27AF-område parentes (Valg af en AF-områdetilstand )

Videotilstand

Overvåge
Søger
1Optagelsesindikator (Optagelse af videoer ( b auto) )
"Ingen video" indikator (0 -ikonet )
2Billedstørrelse og -hastighed/videokvalitet (Billedstørrelse og hastighed/videokvalitet )
3Resterende tid (Optagelse af videoer ( b auto) )
4Udløsertilstand (stillfotografering;Frigivelsestilstand (gem ramme) )
5lydniveau (Mikrofonfølsomhed )
6Mikrofonfølsomhed (Mikrofonfølsomhed )
7Frekvensrespons (Frekvensrespons )